Κρητική Γη

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης. Ανήκει στη Μεσογειακή κλιματολογική ζώνη. Τα γόνιμα εδάφη και το εύκρατο κλίμα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια του ελαιόδεντρου.

 

Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα το ελαιόδεντρο και το ελαιόλαδο αποτελούσαν το σημαντικότερο παράγοντα ευπορίας στην Μινωική Κρήτη (2000 πΧ). Το ελαιόλαδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Κρήτης και τη ζωή των Κρητικών.

 

Η περιοχή της Κισάμου βρίσκεται βορειοδυτικά στο νομό Χανίων. Το μικροκλίμα της περιοχής και το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο προσδίδουν στο ελαιόλαδο μια ιδιαίτερη γεύση και εξαιρετική ποιότητα.

Για τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά ο νομός Χανίων έχει χαρακτηριστεί από την ευρωπαϊκή ένωση ως ΠΓΕ Χανιά (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης) ενώ δύο μικρότερες περιοχές μέσα στο νομό ως ΠΟΠ Κολυμβάρι και ΠΟΠ Αποκόρωνας (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).

 

Η εμφιάλωση ελαιόλαδου που παράγεται σε πιστοποιημένες περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ γίνεται από τα συσκευαστήρια που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές τα οποία βρίσκονται κάτω από συνεχή αυστηρό έλεγχο. Συνεπώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μια επιπλέον διασφάλιση ποιότητας για τον καταναλωτή. Στο χάρτη εμφανίζονται οι περιοχές της Κρήτης που βρίσκονται κάτω από πιστοποιήσεις ΠΟΠ και ΠΓΕ.